botanical

White poppies -2
White poppies -2

acrylic - 8" x 8"

press to zoom
Poppy vase -3
Poppy vase -3

mixed media - 12" x 12"

press to zoom
White poppies -1
White poppies -1

mixed media - 8" x 8"

press to zoom
Poppy vase--1
Poppy vase--1

acrylic - 8" x 8"

press to zoom
Poppy -58
Poppy -58

mixed media - 10" x 10"

press to zoom
White magnolia
White magnolia

acrylic - 12" x 12"

press to zoom
Cherries
Cherries

mixed media on wood panel - 10" x 10"

press to zoom
Infinity
Infinity

mixed media - 12" x 12" SOLD

press to zoom
Poppy -56
Poppy -56

mixed media - 10" x 10" SOLD

press to zoom
Apple blossoms
Apple blossoms

mixed media - 24" x 1

press to zoom
Blossoms
Blossoms

mixed media - 36" x 18"

press to zoom
Cherries celebration
Cherries celebration

mixed media - 30" x 30"

press to zoom
Cherry beads
Cherry beads

mixed media - 36" x 18"

press to zoom
Eucalyptus
Eucalyptus

acrylic - 36" x 18" SOLD

press to zoom
Taste of Berries
Taste of Berries

acrylic - 36" x 18" SOLD

press to zoom
Pink berries
Pink berries

mixed media - 12" x 12" SOLD

press to zoom
Cherry day
Cherry day

mixed media - 30" x 40"

press to zoom
Happiness
Happiness
press to zoom
Celebration
Celebration

acrylic - 24" x 24" SOLD

press to zoom
Delightful
Delightful

mixed media - 30" x 30" SOLD

press to zoom
Anemones
Anemones

acrylic - 36" x 18" SOLD

press to zoom
1/1